Follow

Een kort kijkje van Vox in de wondere wereld van , haar rol in de Golden Age of Gospel, en de technieken die haar zo-herkenbare sound mogelijk maakten.

youtube.com/watch?v=WE94D5_d0z

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Soundcafé

Sound Café is een Nederlandstalige server open voor muziekliefhebbers.

Deze server maakt onderdeel uit van Mastodon, het onafhankelijke sociale netwerk van de toekomst.