Follow

"Bill Murray’s Face" by Eddy Torigoe.

13 famous paintings with Bill Murray's face inserted into them, including American Gothic, Napoleon, and Washington.

kottke.org/20/08/bill-murrays-

Sign in to participate in the conversation
Soundcafé

Sound Café is een Nederlandstalige server open voor muziekliefhebbers.

Deze server maakt onderdeel uit van Mastodon, het onafhankelijke sociale netwerk van de toekomst.