Follow

"Friends just sent me this image from last night's The Simpsons. So funny and flattering."

– RT 🐦 @mrteller

Sign in to participate in the conversation
Soundcafé

Sound Café is een Nederlandstalige Mastodon-server. Mastodon is het onafhankelijke sociale netwerk van de toekomst.