Follow

Relax with this bean rub.

via kottke.org:

> If you need a little break today, may I suggest watching this video of a single kidney bean that belonged to Charles Darwin being meticulously cleaned for conservation?

Video from Cambridge University Library (@theUL@birdsite).

Sign in to participate in the conversation
Soundcafé

Sound Café is een Nederlandstalige server open voor muziekliefhebbers.

Deze server maakt onderdeel uit van Mastodon, het onafhankelijke sociale netwerk van de toekomst.