Follow

Unvaccinated Mom Wants To Know If You're Coming Home For Covid This Year. "After all, Grandma's going to be here, and contracting this disease together could be the last time we get to see her."

-- from , via .

theonion.com/unvaccinated-mom-

Sign in to participate in the conversation
Soundcafé

Sound Café is een Nederlandstalige server open voor muziekliefhebbers.

Deze server maakt onderdeel uit van Mastodon, het onafhankelijke sociale netwerk van de toekomst.